ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε

Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος, 83300 Ικαρία

Τηλέφωνα: 22750 22227, 6979 119011

Email: kostas.pyrovolikos@gmail.com

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 148358951000

ΑΦΜ: 801068983

ΔΟΥ: Σάμου

Έγγραφα Δημοσιότητας

Βεβαίωση Ίδρυσης